Vi deltar i klass 2 som arrangeras av Stockholms Sportvagns Klubb (SSK).
Se nedanstående länk för mer information.
 


www.sskserien.se